پنل همکاری هماتلکام

شرکت توسعه ارتباطات هما به منظور توسعه شبکه های فروش خود اقدام به راه اندازی پنل همکاری کرده است. در این پنل با ارسال مدارک و مجوزهای مورد نیاز از جانب درخواست کنندگان، اکانت کاربری مجاز برای کابران تاییده شده ایجاد و ارسال میشود. به منظور ثبت نام در این پنل می‌توانید با توجه به نوع درخواست خود یکی از گزینه ها زیر را انتخاب بفرمایید و مدارک مربوطه را ارسال بفرمایید.

صمیمانه از همکاری شما سپاس گذاریم.